Bize Ulaşın... Mevzuat... Faaliyetlerimiz... Fındık ve Çeşitleri... Hakkımızda... Anasayfa'ya Dön…
Kimler Yararlanabilir ? Hizmet Verdiğimiz Bölgeler Tarım Danışmanlık Hizmetimiz

İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi Tarım Uygulamaları (GAP: Good Agricultural Practices) Nedir?

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretim yapılması doğal kaynakların korunması tarımda gıda güvenliğinin sağlanması, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkesini amaç edinen bir tarım uygulamasıdır. 1997 yılında Avrupalı büyük perakendeci süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli, insan sağlığına zararı olmadığından emin olmak için bir araya gelerek kurdukları zamanla uluslararası standart bir üretim metoduna dönüşen, Dünyada GLOBALGAP ülkemizde ise İyi Tarım Uygulamaları diye anılan günden güne üretimde, ihracatta ve ithalatta zorunlu hale gelecek olan bir üretim standartıdır.


İyi Tarım Uygulamalarının Amacı Nedir?

İTU'nun amacı tarımda minumum düzeyde kimyasal kullanımı için daha çok biyolojik mücadele yöntemlerinin tercih edilmesi, kullanılan kimyasalların mutlaka ruhsatlı olması, üretim yapılırken çevre sağlığının, çalışanların refahının da düşünülmesi gerekmektedir.Bu amaçla mutlaka ziraat mühendisleriyle çalışılmasının sağlanması gerekmektedir. Sonuçta tüketiciye ulaşan ürünün insan sağlığı açısından tehlike arz edecek düzeyde kalıntı içermemesi gerekmektedir.Bu konuda her ülke kalıntı limitlerini belirlemiş ve yapılan analizlerde kimyasalların bu limitleri aşmamasını istemekdetirler. Analiz yapılmadan ürünler piyasaya arz edilmemektedir. Ruhsatsız ve limit üstü kimyasal kalıntılar tespit edilen ürünler imha edilmekte ve üreticiye veya söz konusu ticaretini yapan kişilere yasal yaptırımlar uygulanmaktadır.


İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası Nasıl Alınır?

İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası sahibi olmak isteyen üreticiler, kurmuş oldukları sistemi en az üç ay uyguladıktan sonra kontrol geçirebilirler. Üretici bir danışmandan yararlanarak veya bizzat kendisi öğrenerek, İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine uygun üretim sistemini kuracaktır.Kontrol geçirmek için, kendi üretimi konusunda Bakanlıktan yetkilendirilmiş bir Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşuna yani bize başvuracaktır. Yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme imzalar ve ardından da kontrol işlemi kontrolörler tarafından gerçekleştirilir.Yapılan kontrolün ardından, üreticiler sözleşmenin ve ilgili yönetmeliğin tüm şartlarını yerine getiriyorsa, dosyası kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun sertifikerine gönderilir, sertifika düzenlenmesi uygun görülürse sertifikası düzenlenir.
İyi Tarım Uygulamaları sertifikasını tarımsal üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri paketleyen firmalar alabilmektedir. Üreticiler tek tek sertifika alabileceği gibi, üye oldukları üretici birlikleri veya kooperatifler kanalıyla, grup halinde de alabilirler.


İTU Sertifikası Alan Bir Ürünün;

İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği, 

Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermedden üretildiği, 

İzlenebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlandığı,

Üretim sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği, 

Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yaptığını gösteriri.

Standardın temel konuları; Gıda Güvenliği, Çevre Koruma, İşçi Sağlığı Güvenliği ve Refahıdır.

Ürününün güvenilirliğini, kalitesini ve değerini artırır.

İTU, sertifikalı ürün iç pazarda da hipermarketler tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir.


- ÜRETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

    Üretici, kuruluşun İTU kapsamında gerekli gördüğü kayıtları, belgeleri, sertifikaları, faturaları,reçeteleri, yazışmaları vb.ni dosyasında sözleşme süresince saklamakla yükümlüdür.

 1. Üretici, kimyasal ve gübre depolarını standartlara uygun olarak ve kuruluşun öngördüğü şekilde kullanmakla yükümlüdür.
 2. Üretici, kuruluşun istemesi ve şartları hazırlaması halinde vereceği eğitimlere katılmakla yükümlüdür.
 3. Üretici sulama yapmak durumunda kalırsa kullanacağı suyun yenilenebilir bir kaynaktan çıkarıldığı ve evsel atık su kullanmadığını taahhüt eder.
 4. Üretici evsel atık su çamurunu da hiçbir sebeple ve koşulla kullanmayacağını taahhüt eder.
 5. Kuruluş tarafından hazırlanan İTU sisteminin uygulanması sırasında, üretici, firmaya her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.
 6. Üretici grubun prosedürleri, politikaları ve teknik tavsiyelerine uyacağını taahhüt eder.
 7. Üretici kuruluşun yayınlamış olduğu ‘’Kalite El Kitabı’’ ‘nın bağlı olduğu kooperatif merkezlerinde bulunduğunu ve istediğinde kooperatif müdürleri aracılığı ile Kalite El Kitabına ulaşabileceğini bu doküman aracılığı ile bildiğini beyan etmiş olur.
 8. Üretici ilaçlamada, AB’de ve ihracat yaptığı ülkelerde yasaklanan kimyasalları kullanmamakla yükümlüdür.
 9. Üretici ulusal ve eğer yapılacak ise ihracat  ülkelerinin standartlarında üretim yapmayı taahhüt eder.
 10. Üretici üretim anlayışında temel ilke olarak IPM tekniklerini benimsemekle ve tarımsal danışmanının verdiği tavsiye doğrultusunda üretim yapmayı taahhüt eder.
 11. Üretici, kuruluşun öngördüğü formlarda kayıtlarını tutmakla yada tutulmasını sağlamakla yükümlüdür.
 12. Üretici pestisit, toprak analizi, tabela, görsel talimat, uyarıcı levha, kırtasiye v.s. giderlerinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ödemediği takdirde sözleşme, iş bu sözleşmenin 3. maddesinin 4 fıkrası gereği kuruluş tarafından fesh edilir  

    Üretici, kuruluşun Tarımsal Teknik Hizmetler ve İTU Yönetim Temsilcisi ile bilgi paylaşımına açık olmakla yükümlüdür.